Poslednja vest

U Novom Sadu je danas održana sednica Predsedništva Društva defektologa Vojvodine. Razmatrane su teme: realizovane aktivnosti, nacrt novog Statuta, organizovanje stru?nih i nau?nih skupova, planirane aktivnosti. ?lanovi Predsedništva su doneli odluke o usvajanju nacrta novog Statuta, organizovanju stru?nih i nau?nih skupova i sazivanju Skupštine Društva. Razmatrana su i druga aktuelna pitanja.