Štampa
Kategorija: Vesti

“Hatorum” doo i Udruženje muzikoterapeuta Srbije organizuju edukativno – iskustvenu muzikoterapijsku radionicu “Metod Mecmusic” – kognitivna muzi?ka stimulacija za oporavak pam?enja, jezika i komunikacije. Radionica ?e se održati u Beogradu, od 4. do 6. juna 2010. godine. Gostuju?i trener je Prof. Isabel Lunansky. Prijave za u?eš?e na radionici se podnose do 21.05.2010. godine. Pogledajte Program radionice sa prijavnim listom.