Poslednja vest

Društvo defektologa Vojvodine i suorganizatori objavljuju Drugi poziv na 1. me?unarodnu konferenciju “Specijalna edukacija i rehabilitacija – nauka i/ili praksa”. Konferencija ?e se održati u Somboru od 22. do 24.10.2010. godine. Rok za dostavljanje radova prema Uputstvu za autore je 10.07.2010. godine. Sve detalje o Konferenciji, Uputstva za autore  i Prijavni formular potražite na našem sajtu, u posebnom odeljku.