Poslednja vest

Organizacioni odbor Prve me?unarodne konferencije “Specijalna edukacija i rehabilitacija-nauka i/ili praksa” je objavio Preliminarni program Konferencije koji možete preuzeti OVDE. Konferencija se održava od 22. do 24.10.2010. godine u Somboru. Više detalja o Konferenciji, Prijavni list i sve relevantne informacije možete prona?i na našem sajtu u posebnom odeljku.