Poslednja vest

Prema ustaljenom obi?aju Podsekcija za reedukaciju psihomotorike i autizam Društva defektologa Srbije se sastaje svakog prvog radnog ponedeljka u mesecu u Beogradu. Pozivamo sve ?lanove Društva, bez obzira na  uskostru?ni profil, koji su zainteresovani za teme koje se na sekciji izlaži i obra?uju, da se pridruže sesijama. Plan i vremensku dinamiku susreta u organizaciji Podsekcije za reedukaciju psihomotorike i autizam Društva defektologa Srbije za naredni tromese?ni period možete pogledati  OVDE.