Poslednja vest

Skupština Društva defektologa Vojvodine je zasedala u Novom Sadu 29.09.2010. godine. Uz prisustvo delegata i gostiju iz Zrenjanina, Šida, Novog Sada, Sombora, Pan?eva, Vršca, Kikinde, Stare Moravice, Veternika, Be?eja, Ba?ke Palanke i Subotice, Skupština je razmatrala i usvojila izveštaje o radu Društva i njegovih sekcija, Plan rada Društva i izmene i dopune Statuta Društva defektologa Vojvodine. Izbarani su delegate u Skupštinu Društva defektologa Srbije, odre?ena je visina ?lanarine i diskutovano je o brojnim aktuelnim pitanjima od zna?aja za status i rad defetkologa u oblastima obrazovanja i socijalne zaštite.