Poslednja vest

U Novom Sadu je, 23.12.2013. godine, održana druga ovogodišnja sednica Sekcije somatopeda Društva defektologa Vojvodine. Na sednici su razmatrane slede?e teme: Izveštaj o aktivnostima Društva defektologa Vojvodine, Informisanje ?lanstva o najavama nau?nih i stru?nih skupova, rad Komisije za standardizaciju i normiranje rada somatopeda, teku?a dešavanja u somatopedskoj praksi i ostalo. Sednica je održana u prostorijama ŠOSO „Milan Petrovi?“.