Poslednja vest

Zaklju?ke sa 5. me?unarodne konferencije „Aktuelna defektološka praksa“ koja je održana u Zrenjaninu 20. i 21.03.2015. godine, u organizaciji Društva defektologa Vojvodine i saradni?kih ustanova i udruženja, možete pro?itati OVDE